Слободна зона Смедерево

О НАМА

Влада Републике Србије донела је Решење о давању сагласности за одређивање подручија Слободне зоне “ Смедерево” у Смедереву Број 05-483-2664/2012-1 од 12 априла 2012.г на површини од 540ха 52а 44м2.

ОСНИВАЧИ СЛОБОДНЕ ЗОНЕ У СМЕДЕРЕВУ СУ:

ГРАД
СМЕДЕРЕВО

Grb-Grada-Smedereva

МЕТЕХ Д.О.О.
СМЕДЕРЕВО

meteh

ИНТЕР-МЕХАНИКА Д.О.О.
СМЕДЕРЕВО

inter

МИТРАШИНОВИЋ Д.О.О.
СМЕДЕРЕВО

mitras

ТОМИ ТРЕЈД Д.О.О.
СМЕДЕРЕВО

14626

НАФТА А.Д.
БЕОГРАД

nafta-logo-194x194

ЛОКАЦИЈА

слободне зоне

Смедерево је позиционирано на 40,39° северне географске ширине и 20,57° источне географске дужине. Налази се у североисточном делу Републике Србије, на другој по величини европској реци Дунаву, европски коридор VII и копнени коридор X.. Од престонице, Београда, удаљено је свега 46 км.

Основни потенцијал Слободне зоне Смедерево је управо њен  изузетно повољан положај  и то:

геосаобраћајни положај између два европска коридора – копненог X – ауто-пут и водног – VII – Дунав а такође и развијену железничку мрежу Смедерево поседује развијену мрежу магистралних и локалних путева . Смедерево поседује најсевернију луку која може да прими црноморске бродове са баржама расутог терета, са контејнерима… Најближи аеродром је београдски аеродром Никола Тесла који је удаљен 60км . Низводно од Смедерева се налази ковински мост, који је уједно последња веза са левом обалом Дунава све до ХЕ „Ђердап I”.

ПРЕДНОСТИ ПОСЛОВАЊА

У слободнОЈ зонИ

 • Услободним зонама дозвољено је обављање свих призводних делатности као и пружање услуга
 • На увоз робе намењеној делатности и изградњи објеката у сободној зони не плаћа се царина и друге увозне дажбине
 • пословање под зонским режимом има утицај на уштеде у пословању
 • На унос добара и пружање превозних и других услуга у слободној зони се не плаћа ПДВ
 • Роба која се увози или извози из слободне зоне има третман царинске робе
 • Контролу робе у слободној зони обавља царински орган, а корисник слободне зоне је дужан да омогући спровођење мера цариснког надзора и да води прописну евиденцију
 • Роба која се из слободне зоне ставља у слободан промет на територији Србије Подлеже обавези плаћања царине и других увозних дажбина
Корист од улагања
у слободне зоне


 • Локација на коридору 10 спаја Европу са Блиским Истоком
 • Споразум о слободној трговини са Русијом (0% стопа царина)
 • Споразум о слободној трговини ЦЕФТА
 • Споразум о слободној трговини са Белорусијом и Турском
 • Споразум о слободној трговини са ЕУ
 • Споразум о слободној трговини са ЕФТА
 • Споразум о слободној трговини са Казахстаном
 • Неупошљена, образована и јефтина радна снага
 • Поједностављени прописи о спољној трговини и страним улагањима
 • Не плаћа се порез на добит предузећа
 • Не плаћа се ПДВ на енергенте
Погодности које Влада Србије нуди инвеститорима
 • Производи (51% српског порекла) извозе се на тржиште Русија са царином од 1%
 • ниске пореске стопе: ПДВ 20% - у слободним зонама 0%
 • Разни порески кредити на инвестирање, максимум на 10 година и уз 20% пореских умањења,
 • Пореске погодности за новоупошљене раднике,
 • Пореки кредити од 40% од инвестиционе вредности за инвестиције у основна средства,
 • Ослобађање од пореза на добит у периоду од 5 година за приходе од концесија,
 • Неповратна средства из фондова за развој пољопривреде, екологије, заштите животне средине, за научна истраживања итд.
 • Финансијски подстицај за инвестиција и нова радна места - www.siepa.gov.rs

ДЕЛАТНОСТИ

слободне зоне

Слободна зона је део територије Србије, посебно ограђена и означена, у коме се обављају делатности под ГАРАНТОВАНИМ ПОГОДНОСТИМА И ОЛАКШИЦАМА.
Делатности у слободним зонама су разноврсне и одобравају се све, осим онох које угрожавају животну средину или безбедност земље домаћина.

Складиштење робе и репро материјала је најједноставнија пословна активност у зонама. У слободним зонама се под складиштенјем подразумевају и различите радње са и на робама, чиме се они и разликују од слободних складишта. У типу зона које се искључиво баве складиштењем, дозвољени су различити послови са робом. поред утовара, истовара и претовара то су: паковање, препакивање, пуњење, претакање, истакање, дељење, растављање, састављање, дељење, сортирање, етикетирање и слично. У слободним зонама, корисницима је дозволјено да изграде и сопствене магацине и складишта, у којима роба има посебан царински и порески статус и којој није ограничен рок задржавања.

Реекспортни посао подразумева увоз одређене робе, која ће у релативно кратком периоду бити извезена. Овај спољнотрговиснки посао омогућава куповину робе на једном тржишту и њену продају на другом.

Оплемењивање - дорада, обрада и прерада робе даје зонама посебну атрактивност. Одређена роба се увози у слободну зону, где се врши њена дорада, обрада и прерада (или се привремено износи из зоне на цариснко подручије земље и враћа дорађена). Поступком изношења, оплемењивања производа у призводном погону ван слободне зоне омогућено је да предузеће функционише као да се цело налази у слободној зони.

Лон послови који подразумевају дораду на увежену робу да би се тако обрађени производ увозио, уз увећање цена за вредност учињене услуге.

Услужне делатности:
 • консалтинг услуге
 • инфраструктурне услуге (вода, струја, телекомуникације,земљиште, изградња итд.)
 • обезбеђење потребне документације уместо корисника.
СЛОБОДНА ЗОНА СМЕДЕРЕВО жели да привуче клијенте који су:
 • извозно орјентисани и за чију производњу су потребни увозни матерјали
 • компаније које претешно од увозних компоненти склапају готове производе који су намењени извозу или домаћем тржишту
 • фирме које се баве активним и пасивним оплемењивањем увезене робе
 • фирме које обављју лон послове
 • фирме које траже дистрибутивне центре у региону....
Руководство града Смедерева улаже велики напор да привуче инвеститоре у Смедерево. Сваком инвеститору се приступа са великим уважавањем и са жељом да се одговори на захтеве инвеститора.

ГАЛЕРИЈА

слободне зоне

Контактирајте нас

Слободна зона Смедерево доо Смедерево

Директор:  Милица Мијатовић

Ђуре Салаја бр.17 11300 Смедерево

tel./faks: +381 26 240362
mob: +381 69 3393 899

www.slobodnazona-sd.rs

е-маил: office@slobodnazona-sd.rs

Матични број: 20802715
ПИБ: 107438283